Over Varu

Idee achter Varu

De Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen is ontstaan uit de idee dat de uitvaartsector dreigt voorbij te gaan aan haar essentie. Als uitvaartondernemer is de essentie van je beroep om een leidende hand aan te bieden aan diegenen die een beroep doen op jouw beroepskennis en ervaring. Een leidende hand, of begeleidende hand. Dit wil niet zeggen alles van de families overnemen en zelf regelen naar goeddunken. Het is in de eerste plaats luisteren naar wat de wensen zijn en deze wensen trachten om te zetten in de uitvaart die voldoet aan de verwachtingen van de overledene en/of familieleden zonder hierdoor regels te overtreden. Regels die niet altijd blijk geven van inzicht en tijdsgeest maar waaraan men nu eenmaal gebonden is. Het commerciële aspect is in elke onderneming belangrijk maar het mag nooit de bovenhand krijgen, het bestaansrecht van de uitvaartondernemer verkrijgt hij of zij door mensen daadwerkelijk te helpen in de volle betekenis van het woord. 

Historiek

Onder impuls van enkele gedreven uitvaartondernemers werd de vertegenwoordiging van de Vlaamse begrafenisondernemer gemoderniseerd. De oude structuur onder de vorm van 'Nationale Federatie van Begrafenisondernemers van België' werd verlaten en er werd een Vlaamse structuur uitgebouwd. Varu, de Vlaamse Autonome Raad voor het Uitvaartwezen is vandaag de grootste vereniging van Vlaamse uitvaartbedrijven met meer dan 200 aangesloten leden.

Varu is een beroepsvereniging en geen federatie. Het bestuur kan rechtstreeks door de leden of de getroffen families worden aangesproken. Varu heeft geen regionale afdelingen maar werkt met regiovertegenwoordigers. Varu neemt bewust afstand van de kleine regionale structuren om te vermijden dat de uitvaartondernemer onwetend blijft over de problemen, gebruiken en belangen van zijn collega in een andere regio van Vlaanderen. De werking is dan ook veel directer en heeft een lagere kostenstructuur.

Varu bestaat vandaag met als één van de belangrijkste bestaansredenen de Vlaamse bevoegdheid over uitvaart én de Vlaamse vertegenwoordiging van de uitvaartondernemers. Wie een beetje oplettend is stelt vast dat de Belgische vereniging -lees Nationale-van uitvaartondernemers volledig overtuigd is dat zij ook de Vlaamse uitvaartondernemers vertegenwoordigt. Iedere Vlaamse uitvaartondernemer weet dat dit op zijn minst niet het geval is. 

 

bpost
Decorte Graphics
Corona Direct
Demaco
VOKA